Draga Komparak 

Flying Pig, Jelsa
Godina realizacije: 2016.