Draga Komparak 




KinoKino — Međunarodni filmski festival za djecu
Vizualni identitet KinoKino — Međunarodni filmski festival za djecu inspiriran je formom filmske vrpce — između karakterističnih vertikalnih crnih linija postavljen je natpis logotipa, pri čemu svako slovo postaje jedan kadar.
www.kinokino.hr, facebook

Godina realizacije: 2015. - 2017.