Draga Komparak 
Tortureum − Muzej torture 

Tortureum − Muzej torture angažirao me da napravim seriju suvenira na temu mučenja. Prilikom dizajniranja htjela sam napraviti odmak od grozne funkcije koju oni imaju, inspirirala sam se više formama nego samim značajem. Zanimljiv vizualni jezik sprava za mučenje reinterpretirala sam kroz visoko estetizirane suvenire. Svi proizvodi su ručni rad. Proizvedeni su u malim obrtima u Hrvatskoj.

naručitelj: Genius d.o.o.
fotografije: Zoran Đukić, Draga Komparak
Tortureum − Muzej torture,tortureum.com

Godina realizacije: 2015.