Draga Komparak 
International Rainwater Harvesting Alliance
3 x A0/ 1189 x 841 mm — full color offset

— natječajni prijedlog


Poster ne bi trebao nametnuti, već bi trebao podići svijest, zaintrigirati promatrača - da bi javnost postala svjesna da kišnica može biti bitan resurs u svakodnevnom životu.

Serija od tri plakata Danas sam oprao svoju majicu s kišnicom, Danas sam oprao zube s kišnicom,... je neka vrsta romantičnog načina prikazivanja. Kolaž je napravljen od fotografija kišnih kapi koje padnu na površinu, nakon kišnog dana. 

Godina: 2014.