Draga Komparak Beštija, restoran, Zagreb
  Godina realizacije: 2018.